2-1550821352.jpeg

2. Murat (1421-1451)

Melike Güney

Başlığı Paylaş

Kuruluş Dönemi padişahı olup Osmanlı Devleti’nin 6. padişahıdır. Babası Çelebi Mehmet öldükten sonra 1421 yılında tahta geçen 2. Murat hemen ertesi yıl 1422’de İstanbul’u kuşattı. 1428’de Düzmece Mustafa adı ile Şehzade Mustafa’nın çıkarttığı isyanı bastırdı. Baskında Şehzade Mustafa öldürüldü. 1430 yılında Selanik’i, 1438 yılında Bosna’yı ele geçirdi. İzladi Derbendi Savaşı’na 1443 yılında girdi ve haçlıları bozguna uğrattı.

Haçlılar bir sonraki yenilgilerini 1448 yılında 2. Kosova Savaşı’nda yaşadı. 2. Murat döneminde de Anadolu Türk Birliği’ni kurma çalışmaları devam etti. Menteşe, Hamit ve Aydın Osmanlı topraklarına katıldı. Beyşehir ve Seydişehir Karamanoğulları’ndan alındı.

Anadolu beylikleri ile sürekli mücadele eden 2. Murat Erdel Beyi Hünyadi Yanoş karşısında birkaç kez yenilgiye uğradı. 1444 yılında Edirne Segedin Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre her iki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacaktı. Sınır olarak Tuna Nehir kabul edilecek, Sırbistan tekrar kurularak Osmanlı Devleti’ne vergi verecek, Eflak Macaristan topraklarında kalacak fakat Osmanlı Devleti’ne vergi verecekti.

Bu anlaşmanın Osmanlı tarihinde önemi oldukça büyüktür. Segedin Anlaşması’nı yaptıktan sonra 2. Murat henüz 12 yaşında olan oğlu 2. Mehmet’e tahtını devretmiştir. Bu durumu fırsat bilen haçlılar ise tekrar toparlanmaya ve Haçlı ordusunu güçlendirmeye başlamıştır.

Yorumlar ( 0 )