4-1550822225.jpg

4. Murat (1623-1640)

Melike Güney

Başlığı Paylaş

1 Ahmet’in oğlu olan 4. Murat Osmanlı padişahları içinde 17. padişahtır. Duraklama devri padişahı olarak çok genç yaşta tahta geçti. Tahta geçtiğinde henüz 11 yaşındaydı.

27 yaşında çok genç vefat eden 4. Murat’ın yerine tahta geçecek bir oğlu olmadığı için kardeşi İbrahim tahta geçti. 4. Murat döneminde Yeniçeri ayaklanmaları önemlidir. Adeta zorbalık yapan Yeniçeriler 1632’de vezir-i azam Damat hafız Ahmet Paşa’yı padişah 4. Murat’ın gözleri önünde öldürdü. Giderek tecrübe kazanan 4. Murat devlet işlerine de hâkim olmaya başladı.

Yeniçerilerin elebaşlarını Tokat’ta yakalatarak idam ettirdi. 1635 yılında Revan Seferine, 1638 yılında İkinci İran Seferi’ne çıktı. 1639 yılında Kasr-ı Şirin Anlaşması yapılarak Türk-İran savaşı bitirildi.1639 yılında İstanbul’a döndü. Sanatkâr, şair ve bestekârdı. Revan ve Bağdat Köşklerini yaptırarak Türk Osmanlı şaheserlerini gözler önüne serdi.

1640 yılında damla hastalığı denilen bir rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitirdi.

Yorumlar ( 0 )