default.jpg

Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu - Andrew Mango

Dursun Çimen

Başlığı Paylaş

Andrew Mango İstanbul doğumlu bir yazar olup, Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu eserini beş yıllık bir araştırma sonucu yazmıştır. Atatürk’ün nasıl güçlü bir lider olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluşunda nasıl rol oynadığını hem karakteri ve başarıları hem de yakın çevresi ile irdelemiş. Atatürk’ün insan ilişkilerini ve lider özelliklerini mükemmel bir şekilde yansıtmayı başaran Andrew Mango, Türk milletini arkasından sürükleyen bu güçlü lideri her yönü ile ele alıyor.

Saltanat ve Cumhuriyet dönemini belgeler ve döneme özgü orijinal söylevlerle anlatan yazar ulaştığı yazılı kaynaklarla dönemin tüm gerçeklerini okuyucuya yansıtıyor. İngiliz Profesör Mango, 7 yaşına kadar İstanbul’da yaşamı, sonrasında İngiltere’ye gitmiştir.

Atatürk’ü son derece güçlü bir kalemle anlatmış, Atatürk’ün doğumundan başlayarak tüm hayatını anlatmıştır. Atatürk’ün hayatını bir de Mango’dan dinlemek ve Cumhuriyet’in kuruluşuna dek yaşananları tüm detayı ile öğrenmek için güzel bir eser. Mustafa Kemal’in bir asker olarak yükselişi, milli mücadelede halkı bilinçlendirmesi, Çanakkale ve Gelibolu savaşları, Kurtuluş savaşı ve daha birçok detayı kitapta bulacaksınız.

Yorumlar ( 0 )