select-1567103186.jpg

Deliliğe Övgü - Desiderius Erasmus

Aslı Baran

Başlığı Paylaş

Erasmus, sıkıntısını çektiği lumbago hastalığı sebebiyle 1509 yılında, kendisi gibi Hristiyan hümanizminin önemli temsilcilerinden olan dostu Thomas More’nin davetlisi olarak İngiltere’ye gider. Yolculuğu sırasında tasarladığı ve More’nin evinde yazdığı Deliliğe Övgü, beş asrı aşkın süredir Erasmus’un en çok tanınan ve sevilen eseri olmaya devam etmektedir.


16. yüzyılda edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlarda sıklıkla karşımıza çıkan “delilik” kavramı Erasmus’un eserinde More’nin soyadının Latince “morus” ve Yunanca “moria” kelimelerini çağrıştırmasıyla oluşmuştur. Erasmus bu eserinde delilik kisvesi altında ironi yöntemiyle düşündürmeyi amaçlar. Bunu yaparken Platon’un mağara alegorisinden de destek alır.

Deliliğe Övgü – Desiderius Erasmus Kitabı Arka Kapak Bilgisi

Desiderius Erasmus (1469-1536): Yeni Ahit'in ilk editörü, ilahiyat edebiyatının önde gelenlerinden ve Kuzey Avrupa Rönesansı'nın en önemli hümanistlerinden olan Erasmus, filolojik yöntemleri kullanarak tarihsel-eleştirel geçmiş araştırmalarının temelini attı. Eğitim alanındaki yazıları klasiklere eski dini müfredat yerine hümanist bir bakış açısıyla yönelinmesine katkıda bulundu. Kilisenin gücünün kötüye kullanılmasını eleştirirken yükselen reform taleplerini teşvik etti. Bu tutumu hem Protestan Reformu'nda hem de Katolik Karşı Reformu'nda ses buldu. Luther'in doktrinini ve papalığın sahip olduğunu iddia ettiği güçleri reddeden bağımsız duruşu nedeniyle her iki tarafın hedefi haline geldi. İngiltere'ye giderken tasarladığı ve Thomas More'un evinde yazdığı Deliliğe Övgü ile dönemin entelektüellerini eleştirdi, öğretmenler, papazlar, ilahiyatçılar, filozoflar, tüccarlar, avukatlar, hükümdarlar, azizler ve kendini zeki sayan herkesi alaycı bir dille yerdi.

Deliliğe Övgü – Desiderius Erasmus Kitabı Hakkında

Kitabın Yazarı: Erasmus

Kitap Türü: Kişisel Gelişim

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Yayınlandığı Yıl: 1511

Sayfa Sayısı: 152

ISBN: 9786053327189


En İyi Psikoloji Kitapları desiderus erasmus kitapları Kitap Önerileri en iyi kitaplar deliliğe övgü kitabı konusu deliliğe övgü kitabı özeti
Yorumlar ( 0 )