default.jpg

Hristiyanlık (İsevilik,Nasranilik)

Aslı Baran

Başlığı Paylaş

Hz. İsa’nın Yeni Ahit’teki öğretilerine dayanan bu dine peygamberinin adına atfen İsevilik ya da memleketine atfen Nasranilik de denir. Kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’tir. Hristiyan inancına göre İsa Tanrı’nın oğlu ve geleceği müjdelenen mesihtir. Bütün Hristiyanlar olmasa da önemli bir kısmı teslis inancı denilen inanç anlayışına sahiptir.

Bu inanç İsa’nın hem Tanrı, hem insan, hem de kutsal ruh olduğunu söyler. Bu durum, İslam ile en çok anlaşmazlığa düştüğü konudur. Hristiyanlık tıpkı İslam gibi Orta Doğu kökenli bir dindir ve esaslarının ortaya çıkışı Filistin’de gerçekleşmiştir. Hristiyan kelime anlamı olarak “Mesih’e yandaş” veya “Mesih’e bağlı” anlamına gelir. İsa’ya inananlara ilk olarak Antakya’da Hristiyan denmeye başlanmıştır ve bu şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. 

Dinin en önemli ibadetlerinden birisi vaftizdir. Vaftiz kelimesi köken olarak Grekçedir ve suya batırma, suya girme gibi bir anlam taşır. Sembolik bir ritüel olarak gerçekleştirilen vaftiz, Ortodoks mezhebinde tamamen suya girmeyi gerektirirken Katolik mezhebinde yalnızca su serpme şeklindedir. Hristiyanlık, neredeyse dünyanın her yerine yayılmıştır. Ancak en yoğun Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya’da bulunur. 

Bu dinin üç ana mezhebi bulunur. Bunlar Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ve Protestan Kilisesi’dir. Ayrıca bir de teslisi reddeden Hristiyan gruplar bulunur. Bu gruplar İsa’nın tanrılığını kabul etmez ve dolayısıyla Kutsal Ruh’un da gücünü diğer mezhepler kadar önemsemezler. Ancak İsa’nın yaratıcının oğlu olduğu konusunda diğer Hristiyanlar ile hemfikirdirler.

Teslisi reddeden gruplara örnek olarak Yehova’nın Şahitleri, Mormonlar ve Üniteryen Kilisesi verilebilir.

Yorumlar ( 0 )