safiye_ali_ilk_kadin_doktor-1552818148.jpg

İlk Türk Kadın Doktor Safiye Ali

Aslı Baran

Başlığı Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çeşitli hizmetleri ile tanınmış olan bir ailenin kızıdır. 1891 yılında

İsatnbul’da doğmuş ve özel bir eğitim görmüştür. Bunun yanı sıra Kız Amerikan Koleji’nden

mezundur. Balkan Savaşı sırasında cepheden gelen yaralıları görünce doktor olmaya karar vermiştir.

Bu isteğini o dönemlerde gerçekleştirmesi neredeyse imkansızdır, çünkü bir kadının tıp okuması çok

zordur. Derslerinde başarılı olması ve düzgün karakteri ile dikkatleri çekmiştir. Bunun sonucunda da

Maarif Vekili Şükrü Bey’inde yardımları sayesinde tıp eğitimi almak üzere Almanya’ya gider. Kadın ve

çocuk hastalıkları üzerine eğitim aldıktan sonra Kurtuluş savaşının bitiminde Türkiye’ye dönerek işe

başlar. Cağaloğlun’da açtığı klinikte çalışmaya başlayan Safiye hanım dönemin ünlü doktorlarından

Besim Ömer Paşa ve Operatör emin Beyden destek alır.

Safiye ali Yurtdışında düzenlenen tıp kongrelerinde ülkemizi temsil etmiştir. Sonrasında sağlık

sorunları nedeniyle tekrar Almanya’ya döner ve mesleğini burada yapmaya başlar. Ayrıca ikinci dünya

savaşında almanya’da yaralananların ve hastaların bakımını üstlenmiştir. Savaşın sonrasında yurduna

dönen safiye hanım kanserden kurtulamaz ve 1952 yılında vefat eder.

Yorumlar ( 0 )