default.jpg

Kanuni Sultan Süleyman (1. Süleyman 1520-1566)

Melike Güney

Başlığı Paylaş

46 yıl hüküm süren 1. Süleyman, tek şehzade olarak taht kavgası olmaksızın tahta çıktı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti siyasi, ekonomik ve askeri olarak çok güçlendi. İran tehlikesi ortadan kalktı, Ceneviz ve Batı Venedik’in denizlerdeki hâkimiyeti son buldu. Hem Doğu hem de Batı’da seferlere çıkan padişah karada ve denizde birçok mücadelelere girerek Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın en önemli devleti haline getirdi.

Karada İran, Batı Macaristan, Avusturya ile denizde Venedik, Malta, İspanya, Papalık, Şarlken ve Rodos Şövalyeleri ile savaştı. İç isyanlarla oldukça uğraşan Kanuni, Baba Zünnun, Kalenderoğlu, Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanlarını bastırdı.

1521 yılında Belgrad’ı alan Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad’ı Batı seferlerinde bir üs olarak kullanmaya başladı. 1526 yılında Mohaç Meydan Savaşı’nı kazandı. Sonuçta Macaristan Osmanlı topraklarına dâhil edildi. 1529 da Viyana Kuşatması, 1532’de Alman Seferi, 1538 Preveze Deniz Savaşı, 1541 Macaristan Savaşı, 1551 Trablusgarp Savaşı, 1566’da Zigetvar Seferi ile padişahlık dönemi boyunca birçok sefere katıldı.

Zigetvar Seferinde oldukça yaşlı olmasına rağmen savaşa katıldı. Zigetvar seferi sırasında son gece beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

Yorumlar ( 0 )