üsküdaramerikan-1559119486.jpg

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi

Aslı Baran

Başlığı Paylaş

Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 yılında kurulmuştur. 

Kurulduğu yıllarda Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki toplam öğrenci sayısı 242’yi ancak bulabiliyordu. Akademik hedefleri ve öğrencilerinden beklentileri yüksek olan bir okuldur. Okulun yüz elli yıla yaklaşan tarihi boyunca benimsediği ve en az akademik başarı kadar önem verdiği bir diğer husus ise özgür düşünebilen erdemli gençler yetiştirmek olmuştur.

Okulu çağın ve geleceğin gereksinimlerine göre sürekli geliştirirken, eğitim geleneğinin de temelinde yatan özgür düşünce prensibini, insani değerleri ve etik ilkeleri korumaya özen gösteren bir eğitim kurumu olmaya çalışmıştır. 

Okul, Özel İzmir, Amerikan Lisesi, Özel Tarsus Amerikan Koleji, Özel SEV Lisesi, Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, SEV Yayıncılık ve SEV Amerikan Hastanesi gibi diğer kuruluşlarla birlikte Sağlık ve Eğitim Vakfı yönetimi altındadır. Okulun kullandığı mülkler SEV’e aittir. 8 yıllık temel eğitim yasasının çıkmasının ardından, diğer yabancı okullar gibi Üsküdar Amerikan Lisesi ortaokulu da kalkmış, liseye hazırlık sınıfı eklenmiştir. 

Amerikan Lisesi’nin en belirgin özelliklerinden bir diğeri de mezunlarının birbirlerine ve okullarına yaşam boyu duydukları bağlılık ve verdikleri destektir.

Yorumlar ( 0 )