stonehenge-1554906188.jpg

Başlığı Paylaş

Neolitik taş devri ve bronz çağı arasında 5 kademede oluştuğu düşünülen anıttır. Bu anıt astronomi, fizik, matematik, geometri vb. gibi dallarla ilişkilendirilmektedir. İngilizcede asılı taşlar anlamına gelen bu taşlar eskiden dinsel törenler için kullanıldığı düşünülüyor. Kelt rahiplerinden oluşan bir sınıf olarak kabul edilen Druidlere lütfedildiği söylenen büyük taşlardan oluşan bir çember bulunmaktadır. Rahiplerin bu taş çemberini kullanmış olmaları mümkün olsa da en başta İngiliz adalarına ulaşan neolitik insanlar kullanmaya başladıkları söylenir. Sivri keskilerle yontulmuş, düzgünleştirilmiş ve dışarıdan bulundukları bölgeye taşınmış, dik konumda duran otuz taştan oluşan ve kavisli hale getirilmeye çalışarak dik duran taşların üzerine yerleştirilerek lento isimli taşları içeren ve sonucunda çember şeklinde kapı boşlukları oluşmuştur.

Anıtın çemberi tam bölmesi ve yapının içinden geçen eksenin yaz dönencesine konumlandırılmış olması, ayrıca yakınında bulunan irlanda’da aynı zamanda inşa edilen Newgrange anıtının kış dönencesine yöneltilmiş olması ve bu iki anıtın birbirini tamamlaması çok dikkat çekmiştir.

Öte yandan, yapının inşa ediliş amacı son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte ortaya çıkmıştır. Geçmiş tarihte gözlemevi, ufo iniş sahası veya güneş saati olabileceği ortaya atılan stonehenge tam 500 yıl boyunca mezarlık olarak kullanılmıştır. Gökbilimci olan Fred Hoyle ise işaret taşlarının halka etrafında yerlerinin değiştirilerek tutulma vakitlerinin önceden tahmin edilmesi amacıyla da bu yapının inşa edildiğini öne sürmüştür.


Yorumlar ( 0 )