Tikal-1554906384.jpg

Başlığı Paylaş

Tikal günümüzdeki Guatemala’da bulunan yağmur ormanları arasındaki Peten ilinin kuzeyinde bulunan bir antik kenttir. Tören merkezi olarakta kullanılmıştır. Güney düzlüklerindeki diğer maya tapınakları gibi Tikal’de orta oluşum dönemindeki küçük bir köydü. M.Ö 100 yıllarından itibaren yanına büyük tapınakların ve piramitlerin yapılmasıyla popüler tören merkezi haline gelmiştir. Klasik dönemde bu alana büyük piramitler ve tapınaklar yapılmıştır. Aynı şekilde burada, Maya hiyeroglif yazısı, ve karmaşık takvim sistemi ortaya çıkmıştır. Anıtsal heykeller ve maya resimleri ile üstün bir maya sanatı doğmuştur.

Tikal yaklaşık olarak 1000 yıl önce Mayalar tarafından ortada hiçbir neden yokken bir anda terkedilmiş ve yağmur ormanları arasında uzun süre gizli kalmıştır. Hatta efsaneye göre mayalar kendi kültürlerini, tecrübelerini dilden dile dolaşması için tapınakta 1 tane insanını bırakmıştır.  1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen bu yapı, 1848 yılında şans eseri olarak bir sakız toplayıcı tarafından keşfedilmiş. Bulduğu söylenen sakız toplayıcısı sakız toplamak için çıktığı ağaçtan yapının tepesini görmüş. Merak edip yakınına gittiği zaman ise tapınağı keşfetmiş. Köyüne gidip olanları anlatsa da kimse ona inanmamış. Tikal Antik mayaların en güçlü krallıklarından  günümüze ulaşmış en büyük sembollerinden biridir.


Yorumlar ( 0 )