dunyanin-en-buyuk-savaslari-1547563907.jpg

Dünyanın en büyük savaşları

Aydın Mert

Dünya tarihinde öyle büyük savaşlar vardır ki, gerek sonuçları gerekse verilen kayıplar bakımından tarihe kazınmıştır. Her savaşta çıkarlar doğrultusunda kanlı çatışmalar oldu ve ne kadar savaşı başlatan bir taraf olsa da bu savaşlardan her iki taraf ta zarar gördü.

Başta ekonomik çıkarlar olmak üzere birbirinin toprağında gözü olan devletler büyük kayıplara neden olan savaşlarla gündeme geldi. Savaş araçları ve silahların icat edilmediği dönemlerde başlayan bu savaşların en önemli araçları atlar, kılıç ve kalkandı. Yani tamamen insan gücüne dayanan çarpışmalardı. Sonuçta kayıplar da büyük oldu. Şimdi dünyanın en büyük savaşları içinde bir gezinti yapalım.

Verilen kayıpları okuduğunuzda tüyleriniz diken-diken olacak. Ama bu duygular yaşanan bu gerçekleri değiştirmeyecek.


Anahtar Kelimeler: savaş, korku, ölüm, en büyük savaşlar, en iyi savaşlar, en güzel savaşlar  


savaş korku ölüm en büyük savaşlar en iyi savaşlar en güzel savaşlar
 
 
 

1

0
2-dunya-savasi-1547563374.jpg

İkinci Dünya Savaşı

En büyük kaybın yaşandığı İkinci Dünya Savaşı’nda 55 milyon insanın hayatını kaybettiği bilinmektedir. En fazla kaybı Sovyetler birliği 27 milyon gibi bir rakamla vermiştir. 2. Dünya savaşında ölenlerin %95’inin asker kalanının sivil olduğu bilinmektedir. 1939 yılında başlayan savaş Almanya ve Rusya arasında başlamış, savaşta 6.300 tank kullanılmıştır. Nazi subayı Hitler 1. Dünya savaşında Almanya’nın aldığı ağır yenilgiyi kabullenememiş, 1936 Mart ayında Rusya’ya saldırmıştı. Oysa 1. Dünya savaşında yapılan anlaşmalara göre Almanya bu bölgede asker bulunduramayacaktı.Almanya, İtalya ve Japonya, Berlin-Roma-Tokyo Mihveri olarak bir ittifak devleti kuruldu. 1937 yılında Japonya Çin’e savaş ilan etti. Avrupa’daki savaş ise İngilt


2

0
an-lusan-isyani-1547562649.jpg

An-Lu Şan İsyanı

755 yılında başlayıp 769 yılına kadar 14 yıl boyunca süren An-Lu şan isyanı, Çin’de Suzong döneminde başlamış ve Daizong döneminde bitmiştir. Planlı bir isyan olan An-Lu şan isyanının nedenleri ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır.An Lushan Tang Hanedanlığının en güvendiği adamlardan biri olarak Çin ordusunda etkili bir mevkide idi. Üstelik çok da zengin bir hayat sürüyordu. İmparator Huanzog An Lushan’a çok güveniyordu. Bu güvenle An Lushan gizliden gizliye çok rahat isyan planları yapmaya başladı. Son derece büyük bir ordu oluşturdu.755 yılında planını harekete geçirdi ve ordusu ile Pekin’e direndi. Luoyang şehrinin kontrolünü ele geçirdi ve Yen Hanedanlığının yeni imparatoru oldu. An Lushan saldırılara devam etti ve 1 yıl so


3

0
mogol-istilasi-1547563206.jpg

Moğol İstilası

Moğol İmparatorluğu'nun topraklarını genişletmek istemesi sonucu çıkan Moğol istilası, kayıpları oldukça fazla olan bir kanlı istiladır.Cengiz Han, Moğol kabilelerini aynı çatı altında toplayarak büyük bir imparatorluk kurdu. Son derece acımasız olan Cengiz Han doğuya ve batıya seferler düzenleyerek ele geçirmek istediği ülkelerde önüne geleni katletti. Avrupalılar Moğol istilasından çok korktu. İstilalar sırasında birçok Türk kavmi Anadolu’ya kaçmış, Cengiz Han girdiği her yeri yağmalayarak kütüphaneleri bile yakmıştır. Moğollar tarafından yapılan seferler 1205 yılında Çin seferleri ile başlamış ve 1327 yılında Hindistan seferleri ile son bulmuştur. Orta Asya’nın İstilası, Kafkasların ve Gürcistan’ın İstilası, Kalka Nehri Muhar


4

0
ikinci-kongo-savasi-1547561989.jpg

İkinci Kongo Savaşı

1933-2003 yılları arasında yapılan savaşta 5 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirdi. Birinci Kongo savaşı sonrası Laurent-Desira Kabila ülke yönetimini ele geçirdi. Birinci Kongo savaşı sırasında ülkeye giren yabancıları çıkarmak ve bu yabancı silah güçlerinden ülkeyi temizlemek istedi. Fakat güneydoğuda yaşayan Tutsiler bu duruma karşı çıktı. Sonuçta Tutsiler ülkede bir isyan ve kargaşalık yaratmayı başardı.  Rwandan Tutsilerin isyanına destek olarak askeri yardım gönderdi. Rwanda’da destek alan Tutsilere karşı devlet bir cephe oluşturdu. O dönem Kongo başkanı Kabila idi.Rabila Tutsilerle baş etmek için radyodan tüm halkına seslenerek onları gördüğü yerde öldürmelerini istedi. 1999 yılına gelindiğinde ülkedeki gerilim gide


5

0
1-dunya-savasi-1547563042.jpg

Birinci Dünya Savaşı

1914 yılında başlayıp 1918 yılında sona eren Birinci Dünya Savaşı, büyük dünya devletlerinin ham madde ve sömürge arayışından, İngiltere ve Almanya’nın ekonomik olarak birbirini rakip görmesinden, Avusturya ve Rusya çatışmasından ve devletlerin silahlanma yarışından dolayı başlayan bir savaştır.İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki grup arasında yapılmıştır. İtilaf Devletleri İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya, Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, ABD, Brezilya ve Yunanistan, İttifak devletleri ise Almanya, Avusturya-Macar imparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’dir. 1. Dünya savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Fakat Almanya Osmanlı Devleti’nin coğrafi konumundan faydalanmak için savaşa girmesin


6

0
cin-japon-savasi-1547561858.jpg

Çin - Japon Savaşı

Çin’de yaşanan istikrarsızlıktan faydalanmak isteyen Japonya’nın adeta Çin’de yaptığı bir katliamdır. 13 Ağustos 1937’de başlayan Çin Japon savaşı Japonya’nın Çin’i denizden bombardımana tutması ile başlamıştır. Japonya’nın Çin ve Mançurya’da hâkimiyet sürme arzusu savaşın asıl nedeni olmuştur. O sırada Çinde milliyetçi ve komünist Çinliler arasında iç savaş vardı. Yani Çin oldukça karışık bir durumdaydı. Japonya Çin’in bu karmaşasından faydalanmak ve hedefine ulaşmak için 1937’de Pekin’e girerek Şanghay’ı bombalamaya başladı. Bunu gören milliyetçi ve komünist Çiniler birleşerek Japonya’ya karşı savunmaya geçti. 400 bin kadar sivil ve askerin yaşamını yitirdiği savaşta binlerce Çinli kadın tecavüze uğradı. Çan Kay Şek'in komuta et


7

0
istanbulun-fethi-1547562839.jpg

İstanbul'un Fethi

Türk ve dünya tarihinde önemli bir yeri olan İstanbul’un Fethi, 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Bu tarih gerek Türk gerekse dünya tarihi bakımından son derece kritik bir tarih olarak kabul edilir. O tarihe kadar defalarca kuşatılan İstanbul’u önceki Osmanlı Padişahlarının fethetmesi kısmet olmadı. Bu büyük zafer kutsal kitapta da adı geçen Fatih Sultan Mehmet’e nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet’ten önce İstanbul 7 kez kuşatılmış ama teslim alınamamıştı. O dönem henüz 21 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet’in en büyük hedefi İstanbul’u fethetmekti.23 Mart’ta Edirne’den yola çıkan 2. Mehmet ve ordusu o güne kadar dökülmemiş büyüklükteki toplarla savaşa hazırdı. 1.5 tonluk mermiler şekilden dökülen toplar 17 ton


8

0
dungan-isyani-1547562282.jpg

Dungan İsyanı

Baba tarafı Arap anne tarafı Çinli olan Dunganlar aslında pek bilinmiyor. Dunganlar Çinli Müslümanlardır. İnançlarından taviz vermeyen ve Kırgızistan’ın Çin sınırında yaşayan bir millettir. Dungan veya Tungan olarak bazı kaynaklarda adı geçmekte, Yusuf Has Hacip’in yaşadığı yerde bulunmaktadır. Çinlilerle evlenen Araplar giderek Çinlileşmiş fakat Müslümanlıktan vazgeçmeden ve inançlarından ödün vermeden yaşamlarına devam etmiştir. Dönemin Qing Hanedanlığı Müslümanları yok etmeyi kafasına koymuştu. 1862-1877 yılları arasında yaşanan Dungan isyanının liderliğini Yakup Bey yapmıştı. Zuo Zongtang ise Qing Hanedanlığı tarafından görevlendirildi. Müslümanlık Çin’de giderek yayılıyor, camiler yapılıyor, bayramlarda kurbanlar kes


9

0
rusya-sivil-savasi-1547562092.jpg

Rusya Sivil Savaşı

1918-1922 yılları arasında yapılan savaş, Bolşevikler ve muhalifler arasında yaşanan bir iç savaştır. Beyaz Ordu ve Bolşevik Kızıl Ordu arasında en büyük çatışma yaşanmış, Beyaz Ordu’ya Amerika, İngiltere ve Fransa destek çıkmıştır. 1921’de Bolşevikler ülke hâkimiyetini ele geçirmiş, 1922 yılında ise Sovyetler Birliği’ni kurmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan yıkımın üzerine Rusya Sivil savaşı üç yıl sürerek verilen kaybı daha da büyütmüştür.Savaş 1917 Aralık ayında başladı. Romanya Besarabya’yı ele geçirdi. Fransa, İngiltere ve Amerika 1918’de Murmansk ve Arhangelsk’i işgal etti. Japonlar ve Amerikalılar Sovyetler Birliği’ne, Almanlar da Ukrayna’ya girdi. Kızıl Ordu ve Mahnovistler üç yıl boyunca birbiri ile savaştı. M


10

0
canakkale-savasi-1547561715.jpg

Çanakkale Savaşı

1914 yılında başlayan Çanakkale Savaşı 1915 yılında bitmiştir. 57.000 kayıp verildiği söylen savaş için bazı kaynaklar Türklerin 250.000 kayıp verdiğini söyler.Türk tarihinin “Çanakkale Geçilmez” dedirten savaşı olan Çanakkale Savaşı’nın yeri bambaşkadır. Osmanlı Devleti ile İttifak devletleri arasında yapılan ve İstanbul Boğazı’nın kontrolünü ele geçirmek isteyen İttifak devletlerinin kara ve denizde Osmanlı devleti ile yaptığı savaştır. Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya Osmanlı Devleti üzerinde karada ve denizde birçok emelleri olan ülkelerdi. Rusya boğazların kontörlünü ele geçirmek istiyor, İtalyanlar Antalya’yı, Fransa ise Suriye, Lübnan ve Kilikya’yı istiyordu. İngiltere’nin gözü ise Filistin’i ele geçirip Süveyş Kanal


Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )