en-garip-dinler-inanislar-1558517535.jpg

Dünyanın en garip dinleri inanışları

Aslı Baran

Din, insan bir canlı olarak var olmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış ve uzun yıllar boyunca onun tarihsel serüvenine eşlik etmiştir. Toplumun yaşadığı ortamdan, kültürden, coğrafyadan vb. etkilenerek yoluna devam eden dini inançlar bugün hala dünyada yaygın olarak toplumları şekillendirmektedir. Hristiyanlık, İslamiyet, Budizm, Hinduizm, Musevilik bu dinlerden en yaygın olanlarıdır. Yaygın dinlerin dışında pek çok yerde küçük topluluklar halinde yaşanan pek çok ilginç özelliğe sahip bazı dinler de vardır. Bu dinler bazen insan aklının bile almayacağı çeşitli inançlara, uygulamalara sahip olabilir. Bu dinlerin bazılarının belirgin bir peygamberi, kurucusu, kutsal metni bile yoktur. Belirli sayıda takipçiye ve çeşitli kurumlara da sahip olan bu dinlerin hikayeleri de birbirinden ilginç. 

Biz de bu listemize size dünyanın en ama en garip dinlerini derlemeye çalıştık. Birbirinden ilginç hikayeleri ve özellikleri ile tuhaf dinlerin tarihsel serüvenlerine hazır olun!


Anahtar Kelimeler: en garip dinler, en garip inanışlar, din, dini inançlar, en yaygın dinler, en iyi dinler, inanışlaren garip dinler en garip inanışlar din dini inançlar En Yaygın Dinler en iyi dinler inanışlar
 
 
 

1

8
osho-hareketi-1558516511.jpg

Osho Hareketi

Gerçek adı Chandra Mohan Jain olan ancak 1989’dan sonra Osho tarafından kurulan bu dinin üyeleri turuncu renkli kıyafetler giyerler. 1 Aralık 1931 tarihinde Hindistan’da doğan Osho, takipçileri tarafından “başkaları tarafından verilen bilgiler ve inançları edinmektense gerçekliği deneyimleyen asi ruha sahip birisi” olarak gösterilir. Bir süre üniversitelerde felsefe dersleri verdikten sonra Hindistan’ın çeşitli bölgelerini dolaşmaya ve konuşmalar yapmaya başladı. Bu konuşmalarında “tutucu” din liderlerine sert bir dille karşı çıktı. Bu karşı çıkışı hayatının ileri dönemlerinde daha da ileri götürdü ve kendi fikilerine özgü “komünler” kurmaya başladı. Daha sonra ABD’ye gitti ve orada da çalışmalar yapmaya başladı. Bu süreçte akıl almaz ekono


2

7
scientology-1558517041.jpg

Scientology - Bilim Dini

Aslında ABD’li bir bilim kurgu yazarı olan L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen Scientology isimli dini tarikat bulunuyor. İlk başta kişisel gelişim amacıyla hazırlanmış felsefi bir akımken zamanla dini bir tarikata dönüşmüştür. Scientology, Scientology Kilisesi’nin dinini ve görüşlerini tüm dünyaya yaymak için kullanılır. Bu hareketin üyeleri, bundan 175 yıl kadar önce hüküm süren galaktik bir ülkenin lideri olan Xenu isimli varlığın anlaşmazlık yaşadığı milyarlarca varlığı Hawaii yakınlarındaki bir yanardağa gönderdiğine inanır. Günümüzde yaşadığımız bütün acı ve sıkıntıların kaynağı hala etkilerini sürdüren o varlıkların ruhlarıdır. Bu harekete göre insanlar bu varlıkların manevi baskılarından kurtulduklarında gerçek mutluluğa ulaşacak


3

4
Sahaja-Yoga-1558517471.jpg

Sahaja Yoga

Sahaja Yoga 1970 yılında Shri Mataji Nirmala Devi tarafından keşfedilen özel bir meditasyon türüdür. Bu anlayışa göre her insanın içerisinde bir enerji vardır ve buna Kundalini denir. Bu enerjinin uyandırılması (aydınlanma) ile başlayan bir yoga türüdür. Bu akımın kurucusu Shri Mataji Nirmala Devi aynı zamanda bir tanrıça olarak kabul edilir. Bu kadının ayaklarını yıkadığı su şifalı olarak kabul edilir ve takipçileri tarafından içilir. Bu dinin iddiasına göre hastalıklar, düzenli meditasyon ve çakraların temizlenmesi ile daha oluşmadan önlenebilir. Sahaja Yoga şu an tüm dünyada toplam 14’ı aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Hatta Hindistan’da bu yöntemleri kullanarak insanları tedavi ettiğini iddia eden bir adet hastane de bulunmaktadır.


4

3
teosofi-1558517097.jpg

Teozofi

Teozofi doğu ve batı mistik inanışlarının bir sentezi olarak tanımlanabilecek teozofi akımı yer alıyor. Teozofi kelimesi köken olarak Yunanca tanrı ve bilgi sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu akımın üç temel ilkesi bulunur. Bu ilkeler: insanlığın evrensel birliği için ırk, renk, inanç ve cinsiyet ayrımı yapmamak, din kuralları, felsefe ve bilim sınırlarının ötesinde çalışabilmek, doğanın keşfedilmemiş yönlerini ve insanın bilinmeyen yönlerini araştırmak. Zaman zaman bazı kaynaklarda teosofi olarak da isimlendirilen bu akıma üye olduğu bilinen pek çok ünlü isim vardır. Bunlara örnek olarak; Alice Bailey, Annie Besant, C.W. Leadbeater, S. Olcott, William Q. Judge, Rudolf Steiner, William Crookes, Thomas Alva Edison, William Butler Ye


5

3
new-age-hareketi-1558516909.jpg

New Age Akımı

yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve sınırları ve alt gruplarıyla oldukça geniş bir inanç anlayışına sahip olan New Age isimli hareket bulunuyor. Herhangi bir değişmez, mutlak inanç, kutsal metin, dini hiyerarşi ya da kuruma sahip olmadığı için New Age; yarı din, dinleyici/izleyici kültü, kült çevresi/ortamı gibi terimlerle tanımlanmaya çalışılmıştır. New Age pratikleri ve felsefesi ile bazı büyük dünya dinlerinden etkilenmiştir. Bu dinler; Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık, İslam, Musevilik, Sihizm, Taoizm olarak sayılabilir. New Age akımı özellikle healing (şifa) üzerine kuruludur. Bu akımın üyeleri insanın içerisinde onun her türlü fiziksel ve psikolojik sorundan kurtulmasını sağlayacak bir kozmik gücün varlığına inanırlar. İns


6

3
moon-tarikati-1558516796.jpg

Moon Tarikatı - Moonculuk

Moonculuk ya da Moon tarikatı olarak bilinen bu hareket oldukça ilginç bir hikayeye de sahip. Antikomünist bir siyasi kimliğe de sahip olan bu hareket Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden (Kuzey Kore) Güney Kore’ye kaçan rahip Sun Myung Moon tarafından kurulmuştur. Bu hareketin üyeleri dünyada Moon önderliğinde bir teokratik yönetimin kurulmasını ve bütün insanların Kore dilini konuşmasını savunur. Bu hareket ABD’de resmi dini mezhep olarak tanınmıştır. Sun Myun Moon, kendisi gençken İsa’nın kendisine göründüğünü ve mesih seçtiğini iddia eder. Bu iddiaya göre kendisi ve eşi günahsızdır, insanlığın gerçek ebeveynleridir ve İsa’nın yarım bıraktığı işleri tamamlamakla görevlendirilmiştir. Moon Tarikatı üyelerine Moonie adı verilir. Yaklaşık 2


7

2
satanizm-1558516875.jpg

Satanizm - Şeytana Tapma

Satanizm aslında herkesin az da olsa hakkında bir şey bildiği bir hareket. İlk olarak Ortaçağ döneminde ortaya çıktı. Bu dönemde inanılan satanizm türü “teistik satanizm” olarak adlandırılmakta. Bu satanizm türünde şeytanın ruhani varlığına tapılır. Yani teizmden, dinlerden yola çıkarak anlatılan şeytanın gücüne ve ruhani varlığına karşı tapınma vardır. Teistik satanizm de spiritual satanizm ve luciferizm olmak üzere ikiye ayrılır. Spiritual satanizm, içerisinde kara büyü ve çeşitli ritüelleri barındırır. Bu harekete üye olanlar şeytanı bilge, insana yol gösteren ve dost bir varlık olarak görmektedir. Luciferizm ise kendilerini şeytanın en seçkin ve değerli takipçileri olarak gören satanistlerden oluşur. Ayrıca gizliliğe büyük önem verirler


8

2
Fiat-lux-tarikati-1558516626.jpg

Fiat Lux Tarikatı

Karşımızda yine bir hayli ilginç bir dini tarikat bulunuyor. Aslında Hristiyan olduğunu da iddia eden bu tarikatın mensupları yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bu tarikat, yakın bir vakitte kıyametin kopacağı beklentisi içerisindedir. Kurucusu İsviçre asıllı Erika Bertschinger’dir ve İsa ve Meryem’in bütün yeteneklerinin kendisine geçtiğini iddia ederek ortaya çıkmıştır. Bu iddia ile 1977 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde bir mabet açtı. Tarikatın iddiasına göre yeryüzü kısa süre içerisinde doğal afetler aracılığı ile yanmaya başlayacaktır. Buraya kadar her şey belki de bir din için normal olabilir. Ancak iddialarını daha da ileri taşıyorlar. Bu dinin mensuplarına göre dünya yanmaya başladığında şu anda dünyayı kaplamış o


9

0
Brahma-Kumaris-1558517430.jpg

Brahma Kumaris

Brahma Kumaris isimli dini hareketi ilk olarak Lekhraj Kripalani isimli bir kadın tarafından kurulmuştur. Bu kadın kendisine Vişnu ve Şiva isimli iki tanrının göründüğünü iddia etmiştir. Bu hareketin üyelerinin tamamı kadındır. Kadın hakimiyetinde, kadınlar tarafından yürütülen bir dünya ve kısa zaman içerisinde bir kıyamet beklentisi içerisinde olan dini bir akımdır Brahma Kumaris. Sinsi bir şekilde yayılmayı hedefleyen akımın Hindistan kökenli bir reform hareketi olduğunu söylersek yanılmış olmayız. İstanbul’da ve dünyanın pek çok yerinde ücretsiz yoga kursları vererek yayılmaya çalışan akımın esas hedefinden habersiz bir şekilde pek çok kişi bu kurslara katılıyor. “Brahma Kumaris, huzur, sevgi, sefkat ve hoşnutluk gibi olumlu nitelikler


10

0
Antropozofi-1558517401.jpg

Antropozofi - Ruhani Bilim

Antropozofi bir din olarak da tanımlanan ancak “ruhani bilim” tanımlamasının daha uygun olacağını düşündüğümüz antropozofi yer alıyor. Avusturyalı filozof Rudolf Steiner tarafından kurulmuştur ve ruhani fenomenleri araştırmayı amaçlar. Ancak bu araştırmanın doğa bilimlerinin fiziki dünyayı araştırdığı ve tanımladığı kesinlik ve açıklıkta olacağını iddia edilir ve bu şekilde kesin tanımlamaların yapılacağı düşünülür. Antropozofi kelimesi köken olarak Yunanca insan ve hikmet sözcüklerinin birleşmesi ile oluşur. Bu akımın kurucusu Rudolf Steiner, kendi yaptıklarını bilimsel metodlar kullanarak ruh gözlemleri yapmak olarak açıklamıştır. Bu akım mekanın bu çabaları artıracağını düşünmüş ve antropozofik mimari adı taşıyan bir düşüncenin de filizl


Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )

Editörün Seçimi
scientology-1558517041.jpg

Scientology - Bilim Dini

Karşımızda yine bir hayli ilginç bir dini tarikat bulunuyor. Aslında Hristiyan olduğunu da iddia eden bu tarikatın mensupları yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bu tarikat, yakın bir vakitte kıyametin kopacağı beklentisi içerisindedir. Kurucusu İsviçre asıllı Erika Bertschinger’dir ve İsa ve Meryem’in bütün yeteneklerinin kendisine geçtiğini iddia ederek ortaya çıkmıştır.

Benzer Listeler
en-iyi-forex-sirketleri-1619554829.jpg
tuerkiyedeki-en-iyi-sanal-ofisler-1619555052.jpg
mba-yapilacak-en-iyi-ueniversiteler-1619555122.jpg
mobil-uygulama-gelistirmek-icin-en-iyi-programlar-1619555219.jpg
en-iyi-youtube-muezik-kanallari-1620073920.jpg
Diğer Listeler
en-iyi-mobil-strateji-oyunlari-1589038575.jpg
en-iyi-tost-makineleri-1620611258.jpg
en-iyi-dis-macunu-markalari-1620234282.jpg
en-iyi-yabanci-ask-filmleri-1551691406.jpg
default.jpg