turkiyenin-en-iyi-universitesi-1558616156.jpg

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri

Dursun Çimen

Çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan Türkiye’nin en iyi üniversiteleri araştırması neticesinde 2017 yılında öğretim kalitesi, yapmış oldukları bilimsel çalışmaları, bu çalışmaları sonucunda almış oldukları ödülleri, öğrencilere sunmuş oldukları sosyal yaşam olanakları, uluslararası değişim programları, araştırma etkileri, uluslararası görünümü, endüstri bağlantıları, yükseköğretim kurumlarını, global/bölgesel araştırmalarda saygınlıkları, yayınları, kitapları, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıfları, uluslararası işbirlikleri gibi değişik bir çok kritere göre yapılan araştırmalar neticesinde değerlendirilip en prestijli ve en iyi olarak tanımlanmış üniversitelerin bilgilerine bir göz atalım.


Anahtar Kelimeler: En İyi Üniversiteler, En Güzel Üniversiteler, üniversite, Eğitim, en prestijli üniversiteler 


En İyi Üniversiteler En Güzel Üniversiteler üniversite Eğitim en prestijli üniversiteler
 
 
 

1

6
bogazici-universitesi-1558615439.jpg

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi ya da kısa adıyla BOUN, İstanbul’da eğitim veren bir devlet üniversitesidir. 16 Eylül 1863 tarihinde Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Koleji adıyla kurulmuştur. 150 yılı aşan geçmişi ile akademik özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını temel almış, yaşamın her alanında düşünce özgürlüğünü savunan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma performansı ile dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almış, kendisine fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış, mükemmeliyetçiliği benimsemiş bir kamu üniversitesi olarak eğitim vermektedir. Türkiye’nin en iy


2

4
orta-dogu-teknik-universitesi-1558616062.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODTÜ yani açılımıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay'da Müdafaa Caddesi'nde Emekli Sandığı'na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında Türkiye'nin ilk yerleşkesi ol


3

4
hacettepe-universitesi-1558615615.jpg

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, 1967 yılında başkent Ankara'da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin Sıhhiye, Beytepe,  Beşevler, Polatlı, Balâ Kemal Şahin, Sincan Kampüsleri eğitim verdiği kampüsleridir. Hacettepe Üniversitesi araştırma öncelikli bir üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunma misyonu ile eğitim hayatına başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi, 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 5 Meslek Yüksekokulu,


4

4
bilkent-universitesi-1558615218.jpg

Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi; İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı, İhsan Doğramacı Sağlık Vakfı ve İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı kararıyla 20 Ekim 1984 tarihinde  kurulmuş ve  1986 yılında ise 386 öğrenciyle eğitime başlamıştır. Bilkent, bugün 9 fakültesi, 2 yüksekokulu ve bünyesindeki 29 lisans ile 51 lisansüstü eğitim programıyla birlikte, 13.000 öğrencisi ve 40 farklı ülkeden öğretim üyeleriyle dünyaca tanınan bir eğitim ve araştırma merkezi olmayı başarmıştır. Bilkent Üniversitesi’nin eğitime yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir olarak tasarlanmıştır. Bilkent, d&


5

3
koc-universitesi-1558615144.jpg

Koç Üniversitesi

1993 yılında Vehbi KOÇ tarafından İstanbul’da kurulan Koç Üniversitesi  kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi bir mükemmeliyet merkezi olma misyonu ile, üstün yetenekli gençler ile değerli öğretim görevlilerini bir araya getirerek; bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı kendisine amaç edinmiştir. Koç Üniversitesi'nin mezunları en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış olup; toplumsal sorumluluk taşıyan ve demokrasinin değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmiştir. Üniversite mütevelli heyeti başkanı olan Ömer KOÇ başkanlığında mütevelli heyeti tar


6

3
istanbul-universitesi-1558615655.jpg

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesinin kuruluş tarihine baktığımızda 30 Mayıs 1453 tarihinde Medaris-i Semaniye ve Fatih Darüşşifası ismiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dönemine girmesiyle beraber birçok alanda ıslahat hareketleri başlamış; eğitim sektörü de bundan nasibini almıştır. Eğitimin en önemli kuruluşlarından olan İstanbul üniversitesi 1846 yılına gelindiğinde ise Darülfünun ismini almış ve batılı tarzda eğitim vermeye başlamıştır. 1846’dan cumhuriyetin kuruluşuna kadarki bu dönemde İstanbul Üniversitesi, 1924 yılında İstanbul Darülfünunu olarak adlandırılmış, TBMM tarafından tanınmış ve ilerleyen yıl


7

2
istanbul-teknik-universitesi-1558615482.jpg

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihine baktığımızda, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan III. Mustafa’nın hükümdarlık yıllarına kadar uzandığını görmekteyiz. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ile (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştirmek amaçlanmıştır. Haliç Tersanesinde yer alan okulun kurucusu, bir Macar soylusu olan Baron de Tott'dur. Bu okul 1944 yılında ise İstabul Teknik Üniversitesi adını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yılllık geçmişi ile dünyan


8

2
sabanci-universitesi-1558615184.jpg

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Topluluğu, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş kararı 1994 yılında, Türkiye'nin en büyük aile vakfı olan Sabancı Vakfı önderliğinde alındı. Türkiye'de bir "dünya üniversitesi" kurma vizyonuyla, 1995 yılının ağustos ayında, 22 ülkeden, farklı disiplinlerde çalışmış 50'nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve iş adamı İstanbul'da düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Konferansın amacı,  "Birlikte yaratmak ve geliştirmek" felsefesi ile İstanbul'da kurulacak bir dünya üniversitesini oluşturmaktı. Arama konferansını, öğrenci eğilimleri araştırmaları ile desteklenen tasarım komitelerinin &ccedi


9

2
atilim-universitesi-1558615286.jpg

Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi, 15 Temmuz 1997 tarihinde Ankara'da Atılım Vakfı tarafından kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir vakıf üniversitesidir. Atılım  Üniversitesi; bilgi çağının gerektirdiği evrensel "bilgiye ulaşım" ve "bilgi kullanım" yeteneklerine sahip, mesleki konularda bilgili ve deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, takım çalışmasını seven, mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı, rekabetten korkmayan, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmek amacıyla eğitim hayatına başlamıştır. Atılım Ü


10

1
izmir-yuksek-teknoloji-enstutusu-1558615800.jpg

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 1992 yılında kurulmuş bir üniversitedir. Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapmayı en  temel amaç olarak kendisine misyon edinerek kurulmuş bir devlet üniversitesidir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün eğitim dili ise İngilizcedir. Bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan Yüksek Teknoloji Enstitülerinin ülkemizdeki tek örneğidir. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alı


11

0
dogu-akdeniz-universitesi-1558615539.jpg

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi ya da kısa adı ile DAÜ, 1979 yılında temelleri atılmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak faaliyete geçen bir devlet üniversitedir. Özgür düşünce, yaratıcılık, Yenilikçilik, Etik değerlere sahip olma,  Akademik özgürlük, Bilimsel üretkenlik, Çevreye duyarlılık,  Her türlü ayrımcılığa karşı olmak,  Toplumsal sorunlara duyarlı olmak,  Şeffaflık ve hesap verebilirlik, İnsan odaklı yönetim, Katılımcılık gibi etik değerleri çerçevesinde eğitim kalitesini belirlemiş olan bir eğitim kurumudur.1979 yılında ilk açıldığında Y&u


Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )