medeniyetler-1557836815.jpg

Zamanında Hüküm Sürmüş ve Unutulmuş En Önemli Medeniyetler

Nursena Kaman

Yunan, Mısır, Sümer, Roma gibi dünyada hüküm sürmüş ve herkesin zihninde yer etmiş uygarlıklar dışında, dönem dönem hüküm sürmüş birçok ismini dahi duymadığımız medeniyet bulunmakta. Tarihin derinliklerinde saklı olan bu medeniyetler, arkalarında pek çok iz bırakmışlardır. Hatta kaynağının ne olduğunu bilmediğimiz adet ve batıl inançlarımızdan bazıları da bu bilmediğimiz medeniyetlerde yapılan gelenek ve göreneklerden gelmiştir. İşte tarihte Dünya’da hüküm sürmüş fakat günümüzde yok olmuş uygarlıklar…


Anahtar Kelimeler: En Önemli Medeniyetler, En İyi Medeniyetler, En Güzel Medeniyetler, hüküm, medeniyetler, uygarlıklar, en iyi uygarlıklar, en güzel uygarlıklar 


En Önemli Medeniyetler En İyi Medeniyetler En Güzel Medeniyetler hüküm medeniyetler uygarlıklar en iyi uygarlıklar en güzel uygarlıklar
 
 
 

1

6
punt-1557836472.jpg

Punt Medeniyeti

Mısır yazılı kaynaklarına göre Antik Mısır Firavunu Sahure’nin hükümdarlığından III. Ramses zamanı arasında 1300 yıl boyunca Mısırlılar Punt ismini verdikleri medeniyete ticari yolculuklar düzenlemişlerdir. Punt medeniyetinin konumu Mısır’ın güneyinde olduğu düşünülse de günümüz bilim insanları da dahil bu uygarlığın tam yerinin nerede olduğunu çözememiştir. Punt bir zamanlar günümüz Somali’si olarak varsayılmışsa da, resim ve rölyeflerdeki bitki ve hayvanların daha çok bulunduğu Güney Sudan’da yaşadıkları iddia ediliyor. Punt medeniyetine ait kanı ve bulgular Antik Mısır Medeniyeti’nin resim ve yazılarından


2

4
dilmun-1557836553.jpg

Dilmun Medeniyeti

Bölgede geçmişte ilk izlerine M.Ö 4000 yıllarında rastlanılan bir oldukça gelişmiş ticaret kolonisidir. Basra Körfezi civarında Mezopotomya uygarlıkları arasında ticaret merkezi olarak bilinen Dilmun uygarlığının bakır madenleri ve ticaret limanları bulunmaktaydı. Dilmun’un sınırları tam olarak bilinmemekle birlikte Kuveyt ve Suudi Arabistan arasında olduğu hakkında güçlü kanılar bulunmaktadır. Sümer yazılı kaynaklarına göre bu uygarlığın Qal’at-al-Bahrain şehrinin çok zengin ticari kaynakları olduğu söylenmektedir. Antik kentin en önemli bölümü yapay tepelerin en üst kısmında bulunan ve yakın zamanda Portekizliler tarafından kulla


3

3
elam-1557836422.jpg

Elam Medeniyeti

Bugünkü İran topraklarının çoğunda ve ırak topraklarının çeyreğinde hüküm sürmüş bir medeniyettir., iran topraklarındaki bilinen en eski uygarlıktır. Dünyanın unutulmuş ve oldukça eski medeniyetlerinden biri olan elam, Sümer ve Akad uygarlıklarıyla komşu olmasının yanı sıra kendilerine özgü bambaşka bir dil kullanmaktaydılar. Her ne kadar bulundukları bölgede 1000 yıldan uzun bir süre var olsalarda bugün onlar hakkında çok az bilinen bilgi bulunuyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri kültürlerinde yazıları devleti belgelemek için değil, sadece devlet büyüklerini övgü olarak yazmalarıdır. Bu yüzden


4

3
zapotej-1557836348.jpg

Zapotek Medeniyeti

Mayalar ve aztekler bilinirken bu medeniyetlere benzeyen Zapotekler, tamamen unutulmuştur. Kökeni hakkında günümüze fazla bilgi ulaşmaması ile birlikte, M.Ö 1500 yıllarında yaşadıkları düşünülüyor. Orta Amerika kültürünü etkileyen birçok şehir ve devlet kurmuşlardır. Zapoteklerin yaşadıkları zamandaki merkezleri maya ülkesi ile Alban dağı’dır. İspanyol istilasına kadar Oaxaca vadisinin en önemli medeniyetidir. Yazı ve tarım uygulamalarında o dönemin medeniyetlerinden üstün olan Zapotek Uygarlığı Kuzey Amerika’nın ilk şehirlerinden olan Monte Alban’ı kurmuştur. Bu şehrin nüfusu M.Ö 5. yüzyılda 25 bindir ve 1


5

3
hurriler-1557836298.jpg

Hurri Medeniyeti

Hititleri her yönüyle etkileyen fakat hititler kadar tanınmayan bir uygarlıkta Hurri Medeniyetidir. M.Ö 3000 tarihinden itibaren hüküm süren hurriler, sümer, akad, Hititlerin saklamış olduğu yazılı kaynaklara göre yukarı dicle bölgesinde yaşamış, M.Ö 7. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir medeniyettir. Konuştuları dil Hurricedir. M.Ö 2000 yılında ortadoğu’nun büyük bir yerinde hüküm süren medeniyetle ilgili günümüze ulaşmış bilgiler komşu medeniyetlerin kaynakları olması sebebiyle biraz çelişkilidir. Yazılı kaynaklara göre gitgide artan nüfusa bölgedeki otlak alanlar yetersiz kalmıştır güney y


6

3
hattiler-1557836240.jpg

Hatti Medeniyeti

Hititler ile sık sık karıştırılan medeniyet olan hatti beylikleri Anadolu’da M.Ö 2500-2000 yılları arasında yaşamış bir Protohistorya uygarlığıdır. Yazıyı henüz kullanmadıkları için tarihsel süreç içerisinde değiller fakat beyliklerin dili, örf ve âdeti, dini hakkında Hititler sayesinde birçok bilgiye ulaşmamız mümkün.Anadolu’nun bilinen en eski ismi Hatti Ülkesidir. Bu isim ilk defa Mezopotamya yazılı kaynaklarda Akadlar tarafından kullanılmıştır. Bunun yanı sıra bazı arkeolojik kazılar sonucunda bulunan bulgular yüzünden hatti ve Hitit uygarlıklarının akraba ırklar oldukları düşünülmüş. Hatti halkı kendini nesiçç


7

2
nortechico-1557836512.jpg

Norte-Chico Medeniyeti

Modern Peru’nun kuzey sahillerinde yaşamış ve hüküm sürmüş olan Norte Chico medeniyeti M.Ö 3000 yıllarında günümüzdeki Peru civarlarında yaşamışlardır. Amerika kıtasındaki en büyük yerleşim yerlerinden birini kuran Norte Chico uygarlığı çok sofistike bir uygarlık kurmuşlardır. Uygarlığın 1200 yıl hüküm sürdükten sonra m.ö 1800 yıllarında gerilemeye başladığı düşünülmektedir. Medeniyet hakkında arkeolojik kazılarda bulunan en önemli bulgular Supe Vadisindeki Caral Bölgesinde bulunmuştur. günümüzde Peru’nun bulunduğu bölgede 20den fazla şehir kuran Norte Chico uygarlığı gelişmiş bir mimari ve tarım b


8

1
harappan-1557836599.jpg

Harappan ( Indus Vadisi ) Medeniyeti

İndus vadisinin oluştuğu çok geniş bir alana yayılmış bu medeniyet, Güney Asya’da ki en eski uygarlıktır. M.Ö 3000 yılları arasında medeniyet haline geldiği kabul edilmiştir. Uygarlıkla bağlantılı ilk bulgular, 1921 yılında Pakistan’da bulunan Pencap eyaletinde ve Sind eyaletindeki Mohenjo-Daro antik kentinde kazı çalışmaları sonucunda bulunmuştur. Bu iki kent dışında 100’ün üzerinde kent, kasaba ve köyü yöneten medeniyetin 500 farklı karakterden oluşan alfabesi ise hala çözülebilmiş değil. İndus ırmağı’nın ovalarında taşkınlığı önleyebilecek ve bulunduğu bölgeyi tarım alanına çevirebilecek teknikler geliştiren Harappan medeniyet


9

0
nok-1557836387.jpg

Nok Medeniyeti

İsimlerini kültürleri hakkında ilk kanıtların bulunduğu Nijerya’daki bölgeden almakla birlikte medeniyetin henüz gerçek ismi bilinmemektedir. Yaklaşık 1200 yıl kadar Afrika’da yaşamış olan Nok medeniyeti M.S 200 yıllarında da yok olmuşlardır. Yaşadığı Afrika bölgesinin kaynaklarını diğer uygarlıklar gibi sonuna kadar tüketen medeniyetin sonuda, bölgenin kaynaklarının tükenmesinin neden olduğu düşünülüyor. Medeniyet hakkında bilnen kesin bilgi, Nok medeniyeti bulunduğu bölgedeki Yoruba ve Benin kültürlerini oldukça etkilemiş olmasıdır. En bilinen kültürel eserleri, kilden ürettikleri Nok adı verilen heykellerdir. Ayrıca m


10

0
Vinka Medeniyeti-1557836224.jpg

Vinka Medeniyeti

Avrupa’nın en eski medeniyetlerinden olan Vinka Medeniyeti M.Ö 5500 yıllarında hüküm süren bir uygarlıktır. O tarihte yaklaşık 1500 yıl hüküm süren vinkalar günümüzde Sırbistan ve Romanya topraklarında yaşadığı bilinmektedir. Bu medeniyet ile ilgili ilk bulgular 20. Yüzyılda arkeolojik kazılarda ele geçirilmiştir. Vinkalar’a ait bulunmuş olan üstün madencilik eserleri o dönemde vinka Medeniyeti’nin Avrupa’da ilk madencilik faaliyetlerini yürüten uygarlık kanısını güçlendirir nitelikte. Yazıyı bulduklarına dair henüz resmi kanıt ve ya bulgu bulunmasa da yazıdan önceki dönemde kullanılan sembollerin y


Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )