budizm-1561462605.jpg

Başlığı Paylaş

Bu din ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkmış ve Güneydoğu ve Doğu Asya’ya yayılmıştır. Çin, Japonya, Kore, Moğolistan gibi Asya ülkelerinde bir hayli yaygındır. Ayrıca Budizm, farklı bakış açıları tarafından felsefe olarak da tanımlanabilmektedir.

Ana amacı yaşamdaki acı, tatminsizlik ve ıstırapların nelerden kaynaklandığını açıklamak ve bunların gidermek için yol göstermektir. Bu doğrultuda öğretilerin ana amacı meditasyon, reankarnasyon ve karmadır. Meditasyon, bir içe bakış yöntemi olarak kullanılır. Reankarnasyon, doğum-ölüm döngüsünün tekrarı anlamına gelir. Karma ise neden-sonuç zinciri olarak açıklanabilir. 

Budizm, kelime olarak “uyanmış kişi - farkında olan” anlamına gelen Buddha kelimesinden türer. Siddhartha, Budizmin kurucusu olarak kabul edilir. İlk ortaya çıktığı Hindistan sınırları içerisinde zaman içerisinde etkisini yitirmiş, ancak pek çok uzakdoğu ülkesinde hala önemli bir yaygınlığa sahiptir. 

Batı ülkelerinde aydınlanma ve demokrasi gibi değerleri birleştirdiği için son yıllarda Budizm’e eğilim gözlenirken, uzakdoğu ülkelerinde temel kültürel ve tarihi özelliklerini bozmayan, bunlara sıkı sıkıya bağlı bir inanç pratiği gözlenmektedir. 

İlginç bir dini pratik olarak Budizm’in tüm dünyada toplam 1 milyar civarında üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Yorumlar ( 0 )