DİNLERKAPAK-1561462983.jpg

En Yaygın Dinler

Aslı Baran

Dini inanışlar insanlığın uzun bir süredir yanında yer almış ve tarihsel serüveni boyunca kültürel olarak toplumları şekillendirmiştir. İlk başta doğaya yönelik ve çok tanrılı bir şekilde başlayan çeşitli inanışlar yerini zamanla ilahi dinler dediğimiz tek tanrılı dinlere bırakmıştır. 

Eğer kabaca bir tanımlama yaparsak; dinin çeşitli kutsal, ahlaki ve doğa üstü ögeler barındıran, bazı ayin, uygulama ve değerler bütününe sahip inançlar ve ibadet bütünü olduğunu söyleyebiliriz. 

Din kelimesi köken olarak Arapçadır. Yol, hüküm, mükafat gibi anlamlara gelir. Ancak bu çerçevenin dışında da pek çok din tanımlaması yapılabilir. Bu tanımların hepsi düşünüldüğünde din; insanlara bir hayat tarzı sunan, bir yaratıcıya veya birtakım şeylere inanma, ona güvenme duygusu olarak tanımlanabilir. 

Dünya üzerinde irili ufaklı pek çok farklı din bulunuyor. Zaman içerinde nüfus oranları da sık değişen dünya dinlerinin arasında günümüzde en yaygın olan dinleri derlemeye çalıştık.


En Yaygın Dinler, Dinler, en iyi dinler, en güzel dinler, en yaygın dinler, en çok tapılan dinler, en ilginç dinler


En Yaygın Dinler Dinler en iyi dinler en güzel dinler En Yaygın Dinler en çok tapılan dinler en ilginç dinler

1

10
islam-1561462516.jpg

İslam (İslamiyet, Müslümanlık)

Listemizin ikinci sırasında tek tanrı dinlerden sonuncusu ve en yaygın ikincisi yer alıyor. Peygamber Muhammed aracılığıyla yedinci yüzyılda ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan din, zaman zaman gayrımüslim kaynaklarda Muhammedilik olarak da adlandırılır. Ancak bu kullanım Müslümanlar tarafından tercih edilmemektedir. ...


2

3
budizm-1561462605.jpg

Budizm

Bu din ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkmış ve Güneydoğu ve Doğu Asya’ya yayılmıştır. Çin, Japonya, Kore, Moğolistan gibi Asya ülkelerinde bir hayli yaygındır. Ayrıca Budizm, farklı bakış açıları tarafından felsefe olarak da tanımlanabilmektedir. ...


3

2
hristiyanlık-1561462427.jpg

Hristiyanlık (İsevilik,Nasranilik)

Hz. İsa’nın Yeni Ahit’teki öğretilerine dayanan bu dine peygamberinin adına atfen İsevilik ya da memleketine atfen Nasranilik de denir. Kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’tir. Hristiyan inancına göre İsa Tanrı’nın oğlu ve geleceği müjdelenen mesihtir. Bütün Hristiyanlar olmasa da önemli bir kısmı teslis inancı denilen inanç anlayışına sahiptir. ...


4

2
hinduizm-1561462652.jpg

Hinduizm

Listemizin dördüncü sırasında çok kapsamlı ve geniş bir din olan Hinduizm yer alıyor. Bu din özellikle Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de yaygın olarak karşımıza çıkar. Hinduizmin kökeni adından da anlaşılacağı gibi Hindistan’a dayanır. Kutsal kitabı, aslında yazıları, Kutsal Vedalar adını taşır. ...


5

0
musevilik-1561462837.jpg

Yahudilik (Musevilik)

Musevilik adı da verilen Yahudilik, inananlarına göre Yahudi ulusu ile yaratıcı arasındaki akde dayalı ilişkinin sonucudur. İlk tek tanrılı din olarak da kabul edilen Yahudilik, günümüzde uygulanan en eski dini geleneklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. ...


6

0
jainizm-1561462916.jpg

Jainizm (Cainizm, Caynizm, Jain Dharma)

Jainizm, Hindistan’da azınlık olsa da ABD, Afrika ve Avrupa’da büyümeye devam eden topluluklar halinde varlığını sürdürüyor. Ruhani özgürlük ve kurtuluş kavramları temelinde kurulmuştur ve tüm canlıların eşit olduğunu savunmaktadır. Oldukça net bir şekilde şiddet karşıtlığını savunur. ...


7

0
sihizm-1561462782.jpg

Sihizm

Asya ve Hindistan kökenli bir din olan Sihizm genel olarak Kuzey Hindistan bölgesinde yer alan 10 gurunun öğretilerini temel alır. Tek tanrıcı bir dindir. Sihizm kelime kökeni olarak “öğrenci” anlamına gelen sih kelimesinden türemiştir. Ayrıca düşünsel anlamda Hinduizm (Bakti hareketi) ve İslam (sufizm) ile ortak noktalar içermektedir. ...


8

0
şintoizm-1561462716.jpg

Şinto (Şintoizm)

Listemizin beşinci sırasında yer alan Şinto isimli din, dünyanın en eski dinlerinden birisi olmasının yanında Japonların bir dönemki resmi dinidir. Ayrıca bir tür animizmdir. Yani hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayış ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhların varlığına inanılır. ...


Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )