dilmun-1557836553.jpg

Dilmun Medeniyeti

Melike Güney

Başlığı Paylaş

Bölgede geçmişte ilk izlerine M.Ö 4000 yıllarında rastlanılan bir oldukça gelişmiş ticaret kolonisidir. Basra Körfezi civarında Mezopotomya uygarlıkları arasında ticaret merkezi olarak bilinen Dilmun uygarlığının bakır madenleri ve ticaret limanları bulunmaktaydı.

Dilmun’un sınırları tam olarak bilinmemekle birlikte Kuveyt ve Suudi Arabistan arasında olduğu hakkında güçlü kanılar bulunmaktadır. Sümer yazılı kaynaklarına göre bu uygarlığın Qal’at-al-Bahrain şehrinin çok zengin ticari kaynakları olduğu söylenmektedir. Antik kentin en önemli bölümü yapay tepelerin en üst kısmında bulunan ve yakın zamanda Portekizliler tarafından kullanılmış olan tarihi bir limandır.

Bahreyn’de bulunan antik kent M.Ö 2300 yılında kurulmuştur. İnsan eliyle yapılmış olan yapay tepelerden oluşan kent Dilmun uygarlığına başkent olmuştur. Dilmun medeniyetinin inşa etmiş olduğu su kaynakları incilde yer alan eden efsanesine neden olduğu söylenmektedir. Efsaneye göre güneşin yükseldiği yer olarak söylenen Dilmun’un Utnapiştim’in sonsuza dek yaşamak için götürüldüğü yer olduğu düşünülmektedir.

Yorumlar ( 0 )