hinduizm-1561462652.jpg

Başlığı Paylaş

Özellikle Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de yaygın olarak karşımıza çıkar. Hinduizmin kökeni adından da anlaşılacağı gibi Hindistan’a dayanır. Kutsal kitabı, aslında yazıları, Kutsal Vedalar adını taşır.

Aslında Hinduizm, sonradan gelişmiş bir kavramdır. Zira bu din ilk başta Hindistan’ın değişik bölgelerinden gelen ve Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist veya Jain gibi dinlere mensup olmayan kişilerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Ancak bu gelişimden farklı olarak Hint anayasasında; Jainizm, Budizm ve Sihizm gibi dinleri içerecek şekilde tanımlanır. 

Bu dinin belirli bir kurucusunun bulunmaması da bu karışıklığı pekiştirir. Hinduizmde de tıpkı Budizmde olduğu gibi reankarnasyona inanılır. Din öğretmenleri olarak görev yapan Hindulara “Guru” adı verilir. “Çeşitlik içinde birlik” slogan modern Hinduizmde sık kullanılmaktadır. Çoğu mezhebine göre Hinduizmde ebedi bir cehennem cezası ve lanetlenme yoktur. 

Hinduizm her ne kadar Asya’da ortaya çıksa da Avrupa’ya yapılan işçi göçleri sayesinde batıda da yayılma imkanı bulmuştur. Hindistan’da bir dönem İslam’ın etkileri hissedilmiş ve Hinduizm de çeşitli bakımlardan bu etkilerden nasibini almıştır. Hinduizmin en bilinen özelliği et yemeyi kesin bir şekilde yasaklamış olmasıdır. Hindulara göre et katliam ürünü ve pistir. Ayrıca ineğin de kutsal bir yeri olduğuna inanılır. 

Budizm gibi Asya kıtası kökenli bir başka din olan Hinduizmin tüm dünyada 500 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Yorumlar ( 0 )