istanbul-universitesi-1558615655.jpg

İstanbul Üniversitesi

Emirhan Tunç

Başlığı Paylaş

İstanbul Üniversitesinin kuruluş tarihine baktığımızda 30 Mayıs 1453 tarihinde Medaris-i Semaniye ve Fatih Darüşşifası ismiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dönemine girmesiyle beraber birçok alanda ıslahat hareketleri başlamış; eğitim sektörü de bundan nasibini almıştır. Eğitimin en önemli kuruluşlarından olan İstanbul üniversitesi 1846 yılına gelindiğinde ise Darülfünun ismini almış ve batılı tarzda eğitim vermeye başlamıştır. 


1846’dan cumhuriyetin kuruluşuna kadarki bu dönemde İstanbul Üniversitesi, 1924 yılında İstanbul Darülfünunu olarak adlandırılmış, TBMM tarafından tanınmış ve ilerleyen yıllarda gelen inkılaplara göre eğitim tarzını sürekli yenilemiştir. İstanbul Darülfünunu ismiyle geçen 9 yıllık geçiş döneminden sonra okulun ismi 1933’te İstanbul Üniversitesi olarak değiştirilmiş ve bugünkü halini almıştır. İstanbul Üniversitesi ile ilgili belirtebileceğimiz en önemli özelliklerden biri ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olma özelliğine sahip bulunmasıdır. Günümüzde 5.300 civarında akademik personel eşliğinde 90.000’den fazla öğrenciye eğitim vermekte olan okula bağlı 20 fakülte, 9 yüksekokul, 16 enstitü ve 35 araştırma merkezi bulunmaktadır.


Yorumlar ( 0 )