teosofi-1558517097.jpg

Başlığı Paylaş

Teozofi doğu ve batı mistik inanışlarının bir sentezi olarak tanımlanabilecek teozofi akımı yer alıyor. Teozofi kelimesi köken olarak Yunanca tanrı ve bilgi sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu akımın üç temel ilkesi bulunur. Bu ilkeler: insanlığın evrensel birliği için ırk, renk, inanç ve cinsiyet ayrımı yapmamak, din kuralları, felsefe ve bilim sınırlarının ötesinde çalışabilmek, doğanın keşfedilmemiş yönlerini ve insanın bilinmeyen yönlerini araştırmak. 


Zaman zaman bazı kaynaklarda teosofi olarak da isimlendirilen bu akıma üye olduğu bilinen pek çok ünlü isim vardır. Bunlara örnek olarak; Alice Bailey, Annie Besant, C.W. Leadbeater, S. Olcott, William Q. Judge, Rudolf Steiner, William Crookes, Thomas Alva Edison, William Butler Yeats gösterilebilir.

Yorumlar ( 0 )