musevilik-1561462837.jpg

Yahudilik (Musevilik)

Aslı Baran

Başlığı Paylaş

Musevilik adı da verilen Yahudilik, inananlarına göre Yahudi ulusu ile yaratıcı arasındaki akde dayalı ilişkinin sonucudur. İlk tek tanrılı din olarak da kabul edilen Yahudilik, günümüzde uygulanan en eski dini geleneklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Yahudiler, inandıkları kutsal metinlerde bir ulus olarak nitelendirilirler ve bu yüzden dinsel bir etnik grup olarak kabul edilirler. Pek çok dinde olduğu gibi Yahudilikte de çeşitli mezhepler bulunur. Bunlar arasında en yaygın olanları; Ortodoks Yahudilik (Haredi Yahudilik ve Modern Ortodoks Yahudilik), Muhafazakar Yahudilik ve Reformist Yahudilik olarak isimlendirilir. 

Bu mezhepler arasındaki farklılıkların temel nedeni Halaha’ya, yani Yahudilik kanunlarına yönelik yaklaşımlarıdır. Yahudi inanışına göre Musevilik, Tanrı ile İbrahim arasında yapılan anlaşma ile başlar. Bugüne kadar Yahudilikte tek bir bağlayıcı iman esası görülmemiştir. Ancak ibn Meymun tarafından hazırlanan 13 maddelik iman esasları listesi bugün Yahudi toplumunda en geniş kabul gören esasları oluşturmaktadır. 

Modern zamanda Yahudilik merkezi bir otoriteye sahip değildir. Bu yüzden de temel ve basit inançlar bile Yahudi toplumu içerisinde çeşitli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklara rağmen Yahudilerin tamamı Tevrat’tan, Talmud’dan ve Midraş gibi birçok dini tefsirden çıkarılan prensiplere inanır. Yine aynı şekilde bütün Yahudi mezhepleri, Tanrı’nın İbrahim’le anlaşmasına inanır ve Musa’nın en büyük peygamber olduğunu söyler. 

Tüm dünyada en çok İsrail ve ABD gibi ülkelerde bulunan Yahudilik, genellikle gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde takipçiye sahiptir. Tüm dünyada bugün 14-18 milyon civarında Yahudi’nin yaşadığı tahmin edilmektedir.

Yorumlar ( 0 )